B2B, “Business-to-Business” ifadesinin kısaltmasıdır ve Türkçe’de “Şirketten Şirkete” olarak anlamına gelir. B2B, bir işletmenin başka bir işletmeyle ticari bir işlem yapması durumunu ifade eder. Bu genellikle şu durumlarda gerçekleşir:

  • Bir işletme, üretim süreci için malzeme kaynağı sağlamak amacıyla başka bir işletmeden hammadde temin eder.
  • Bir işletme, başka bir işletmeden hizmet alır, örneğin IT hizmetlerimuhasebe hizmetleri vb.
  • Bir işletme, başka bir işletmeye ürün veya hizmet satışı yapar.

B2B iş modeli, işletmeler arasında gerçekleşen ticaretin temelini oluşturur. Bu modelde, işletmeler genellikle büyük miktarlarda mal veya hizmet alışverişi yaparlar ve genellikle uzun vadeli iş ilişkileri kurarlar. B2B iş modeli, tedarik zincirlerinde sıklıkla karşılaşılan bir yapıdır ve birçok sektörde yaygın olarak kullanılır.